H A M A R ØY
H A N D E L

Den kystvendte historien gjennom tidene

veien fra sild & klippfisk til kunst

KlippfiskBilde9MB-kopiTranøy som handelssted

Tranøy – det ideele sted for klippfisken; rene klipper og mye klarvær! Det siste fordi det er flatland helt sør til Ulvsvåg og øst mot Tilthornet. Først der stiger lufta, avkjøles og skaper skyer.

Klippfiskproduksjonen hadde sine ringvirkninger.

I tillegg til oppsvinget pga klippfiskhandel, kom fra midten av 1700 russiske pomorskuter til nordre Nordland og gav sitt bidrag til handelen. Skutene var lastet med korn og andre varer som russerne byttet bort mot fisk. Også sommerhandel av fisk ble derav muliggjort. Likevel ble pomorr-handelen erklært ulovlig i mange år. De russiske lodjer seilte imidlertid likevel og så langt sør som til Salten.

Langs leia oppstod en sterk lokal handelsstand.

De såkalte ”gjestgiverne” fikk kongelig bevilgning til å drive skjenking, servering av mat og overnatting, men også salg av klær, tobakk og fiskeredskaper.

”Nessekongen” var født! Et uttrykk for posisjon og makt!

”Væreier” var et annet uttrykk! En væreier var i stand til å kontrollere all næringsvirksomhet på stedet; en monopolstilling!

Tranøy – ble et betydelig handelssted på 1800-tallet.

Den mest kjente handelsmann på Tranøy var Nicolai Walsøe. Basert på det eventyrlige sildefiskets oppgang og fall opplevde Tranøy på hans tid det rene Clondyke.

Etter Walsøe’s konkurs kom Jens Krog fra Offersøy. Han kjøpte Tranøy Gård og krambua av banken. Han var handelsmann, bankkasserer, poståpner og ekspeditør.

I 1919 kom Olav Elsbak og Alfred Fosdahl som handelsmenn til Tranøy. Det gikk bra med alle tre butikkene på Tranøy.

I 1930 overtok Jens Krog’s sønner farens bedrifter; Aage Krog tok seg av gårdsbruket og handelen og Olav Krog overtok posten og ekspedisjonen.

I 1945 avviklet Aage Krog butikken og Johan Andreassen begynte å drive handel i krambua som nå er Hamsungalleriet. Det er utfordrende tider: En kongelige resolusjon i 1948 bestemmer at Lødingen skal være skiftstasjon for all skipsfart. Dette var fortsettelse av tysk praksis under krigen og betydde at all losing av malmtrafikken mot Narvik skulle skje via Losstasjonen på Lødingen.

Tranøy Gård  selges til Hamarøy Kommune. Hovedhuset bliver sykehjem. Senere stillhet, forfall!

..….MEN så;

Sommeren 2024, fra lørdag 8. juni kan du oppleve:

 • Tranøy Galleri
 • Hamsungalleriet på Tranøy
 • Galleri Loskjelleren
 • Utstillingen på Svabergene
 • Villa Tranen Hotel
 • Bank Paa Hotel
 • Hvalbåten “Svolværingen”
 • Tranøy Fyr overnatting & restaurant
 • Fyrverket cafe
 • Reginas Spa
 • Tranøy Handel 24/7
 • Pop – up kaffebar
 • Pop – up servering
 • Konserter, bokbad, foredrag, kurs og kunstermøter

Og ikke minst folka du treffer på Tranøy, det er VI som er Tranøy!

Vi står han av!

«Det var sandt, det var blit så mange konsuler, å så mange av disse vicekonsuler og konsularagenter, så mange som sloss om benene, kystbyen vrimlet av dem. Det løp ikke altid av uten kamp og misundelse, det dreves meget skjult motarbeide, den ene handelsmand tillot ikke at den anden blomstret bak hans ryg.»

 Knut Hamsun i Konerne ved vannposten