H A M A R ØY
H A N D E L

Den kystvendte historien gjennom tidene

Tranøy som handelssted

– veien fra sild & klippfisk til kunst

Tranøy – det ideele sted for klippfisken; rene klipper og mye klarvær! Det siste fordi det er flatland helt sør til Ulvsvåg og øst mot Tilthornet. Først der stiger lufta, avkjøles og skaper skyer.

Klippfiskproduksjonen hadde sine ringvirkninger.

I tillegg til oppsvinget pga klippfiskhandel, kom fra midten av 1700 russiske pomorskuter til nordre Nordland og gav sitt bidrag til handelen. Skutene var lastet med korn og andre varer som russerne byttet bort mot fisk. Også sommerhandel av fisk ble derav muliggjort. Likevel ble pomorr-handelen erklært ulovlig i mange år. De russiske lodjer seilte imidlertid likevel og så langt sør som til Salten.

Langs leia oppstod en sterk lokal handelsstand.

De såkalte ”gjestgiverne” fikk kongelig bevilgning til å drive skjenking, servering av mat og overnatting, men også salg av klær, tobakk og fiskeredskaper.

”Nessekongen” var født! Et uttrykk for posisjon og makt!

”Væreier” var et annet uttrykk! En væreier var i stand til å kontrollere all næringsvirksomhet på stedet; en monopolstilling!

Tranøy – ble et betydelig handelssted på 1800-tallet.

Den mest kjente handelsmann på Tranøy var Nicolai Walsøe. Basert på det eventyrlige sildefiskets oppgang og fall opplevde Tranøy på hans tid det rene Clondyke.

Etter Walsøe’s konkurs kom Jens Krog fra Offersøy. Han kjøpte Tranøy Gård og krambua av banken. Han var handelsmann, bankkasserer, poståpner og ekspeditør.

I 1919 kom Olav Elsbak og Alfred Fosdahl som handelsmenn til Tranøy. Det gikk bra med alle tre butikkene på Tranøy.

I 1930 overtok Jens Krog’s sønner farens bedrifter; Aage Krog tok seg av gårdsbruket og handelen og Olav Krog overtok posten og ekspedisjonen.

I 1945 avviklet Aage Krog butikken og Johan Andreassen begynte å drive handel i krambua som nå er Hamsungalleriet. Det er utfordrende tider: En kongelige resolusjon i 1948 bestemmer at Lødingen skal være skiftstasjon for all skipsfart. Dette var fortsettelse av tysk praksis under krigen og betydde at all losing av malmtrafikken mot Narvik skulle skje via Losstasjonen på Lødingen.

Tranøy Gård  selges til Hamarøy Kommune. Hovedhuset bliver sykehjem. Senere stillhet, forfall!

..….MEN så; KUNST  –  TRANØY GALLERI og HAMSUNGALLERIET, KUNSTPARK TRANØY, TRANØY FYR med overnatting samt SOMMERHUS i loshusan, EDVARDAS HUS, DOROTHEAS FRYD & LY, MARIT & nå MAIJA driver butikken! SPA REGINA og SVABERGUTSTILLINGEN!

Vi står han av!

«Det var sandt, det var blit så mange konsuler, å så mange av disse vicekonsuler og konsularagenter, så mange som sloss om benene, kystbyen vrimlet av dem. Det løp ikke altid av uten kamp og misundelse, det dreves meget skjult motarbeide, den ene handelsmand tillot ikke at den anden blomstret bak hans ryg.»

 Knut Hamsun i Konerne ved vannposten

Historie

I bilder og tekst fortelles den kystvendte historien – handel langs en karrig kyststripe gjennom hundrevis av år. Vi lar oss føre helt tilbake til vikingenes liv langs Hamarøy’s og Steigens strender, ser på den nord-norske båtbyggertradisjon, handelen langs leia og spesielt Tranøy som handelssted fram mot århundreskiftet 18-1900. Vi reflekterer næringslivets opp- og nedturer på Tranøy fram mot andre verdenskrig.

Galleriet har åpent alle syv dager i uken fra kl. 11.00 til kl. 18.00. Gratis inngang både her og på svabergutstillingen.

Gjennom året arrangeres utallige konserter; klassisk, viser eller jazz og blues-musikk. Alltid med renommerte musikere. Vi har etablert et godt samarbeid med Landsdelsmusikerne i Nordland, med Oscar Ensemble og med jazzlinja ved Norges utdannelsessteder for musikk.

Vin- og matkurs, gode kakeopplevelser til enhver tid og marked i advent. Konditor Klarer henter inspirasjon fra en lang familiær tradisjon med ”Zuckerbäcker” i Sveits og Østerrike.

I Pan’s Pub – i galleriets underetasje – kan du hver lørdag kveld mellom 21.00 og 01.00, så lenge sommerutstillingen varer komme så nært et godt irsk pub-liv som overhodet mulig. Hamsungalleriet har alle rettigheter.